Fortsæt til indhold
CISO HJK

Til Hjemmeværnskommandoen

CISO

Danmarks største frivillige organisation styrker cybersikkerheden. Vil du stå i spidsen for arbejdet?

 

Danmark er helt i front i den digitale udvikling. Men den stigende digitalisering gør os sårbare overfor digitale trusler. Jobbet som CISO i Hjemmeværnskommandoen er formentlig Syddanmarks mest spændende lederstilling inden for cyber- og informationssikkerhed.

Hjemmeværnet er en del af det danske militære forsvar. Mange af de militære opgaver, der løses i Danmark til støtte for samfundet, løses af Hjemmeværnet. Hjemmeværnet har således en afgørende betydning for sikkerheden og trygheden i Danmark.

For at kunne løse vores opgaver, skal vi kunne modstå truslerne fra især cyberspionage og cyberkriminalitet. Derfor opruster vi, og som vores nye CISO kommer du til at stå i spidsen for arbejdet.Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er snarest muligt eller 1.marts 2021.

Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansøgningsprocessen
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Claus Wiid Jakobsen på 20212672.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Ava Leonora Berg på 3266 5136.

Ansøgningsfristen er den 25. januar 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Hvem søger vi efter til Hjemmeværnskommandoen?

Din første opgave bliver at opbygge Hjemmeværnets cyber- og informationssikkerhedsorganisation. Til at starte med skal den være på 3-4 medarbejdere, og I skal støtte Hjemmeværnskommandoens ledelse og stabsfunktioner og Hjemmeværnets lokale it-sikkerhedsorganisationer.

Din organisation bliver en vigtig del af en nyetableret, koncernfælles organisation, hvis overordnede formål er at styrke cyber- og informationssikkerheden, herunder håndteringen af persondata, i hele Forsvarsministeriets område.

Som CISO indgår du i et netværk med nogle af Danmarks dygtigste ledere inden for cybersikkerhed og GDPR.

Her er nogle eksempler på de opgaver, som du skal varetage:

  • Du rådgiver Hjemmeværnskommandoens ledelse om aktuelle trusler og de risici, som er konkrete for Hjemmeværnet
  • Du skal implementere og er garant for, at Forsvarsministeriets koncernfælles initiativer på sikkerhedsområdet er relevante for Hjemmeværnet.
  • Du har fokus på dine medarbejderes trivsel samt faglige og personlige udvikling
  • Du sørger for, at alle frivillige og fastansatte i Hjemmeværnet gennem uddannelse og træning får de nødvendige kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed, herunder persondata
  • Du sikrer, at Hjemmeværnet fastsætter og følger op på de særlige sikkerhedsmæssige krav, som gælder for leverandører til en militær organisation
  • Du hjælper lederne i Hjemmeværnet med at tænke sikkerhed ind i den måde, som de planlægger, tilrettelægger og løser deres opgaver
  • Du rapporterer løbende om fremdriften på dine målsætninger

Du bliver inspireret af at arbejde for noget, som er vigtigt for Danmark. Vi har store forventninger til dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Ideelt har du erfaring fra lignende stillinger, og du har et stærkt netværk. Du er udadvendt og god til at formidle på en måde, som er tilpasset forskellige målgrupper. Faglig kan du gennemskue og sparre om tekniske problemstillinger og sætte dem i en forretningsmæssig kontekst. Ligesom os synes du, at medarbejderne er det vigtigste aktiv.

Hjemmeværnet er Danmarks største frivillige organisation med over 15.000 aktive frivillige samt 30.000 i reservestyrken.

Hjemmeværnskommandoen er Hjemmeværnets øverste myndighed. Vi er ca. 600 medarbejdere, og vi har domicil i Vordingborg.

Læs mere om Hjemmeværnet her:

https://fmn.dk/da/ministeriet/ministeromradet/hjemmevarnet/ og https://www.vistillerop.dk/om-hjemmevaernet/