Fortsæt til indhold
CISO Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

CISO

Er du den CISO, der kan styrke cybersikkerheden i Forsvarsministeriets Personalestyrelse?

Er du en dygtig leder med stort overblik og god viden om cybersikkerhed og databeskyttelse, og bliver du motiveret af udfordrende og spændende opgaver? Så har du her en unik mulighed for at etablere og opbygge en ny funktion i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Dit faste tjenestested vil være Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets ministerområde er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede og interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er den 1. februar 2021.

Stillingen besættes i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten.

Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, og stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom at der er mulighed for at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets CISO, afdelingschef Claus Wiid Jakobsen på telefon 7281 0010, hvis du vil vide mere om stillingen.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på telefon 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2020, og vi forventer løbende at gennemføre ansættelsessamtaler.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Hvem søger vi efter til Forsvarsministeriets Personalestyrelse?

Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du i høj grad får mulighed for at præge rammerne. Sammen med dit team sætter i standarden for cybersikkerhed og beskyttelse af persondata for en organisation med cirka 600 ansatte.

Du vil få ansvaret for at:

 • Etablere rammer for funktionen, herunder definere strategisk retning og rekruttere nye medarbejdere.
 • Varetage personaleansvar for funktionens medarbejdere.
 • Sikre awareness omkring databeskyttelse og cyber- og informationssikkerhed på alle niveauer i styrelsen med udgangspunkt i hverdagen for styrelsens medarbejdere.
 • Indarbejde databeskyttelse og cyber- og informationssikkerhed i leverandørstyring af civile aktører, der skal levere til en militær organisation.
 • Sikre at styrelsens ledelse har relevant ledelsesinformation til at kunne træffe beslutninger om databeskyttelse og cyber- og informationssikkerhed.
 • Hjælpe styrelsen med at oparbejde procesmodenhed som fundament til et højnet niveau for databeskyttelse og cyber- og informationssikkerhed.
 • Samarbejde bredt med både interne og eksterne interessenter, herunder de øvrige styrelsers CISO’er i CID.

Du evner at arbejde både strategisk og operationelt. Du kan sætte rammerne for og implementere de risikominimerende initiativer, som du identificerer, og du vil løbende rapportere på fremdriften.

Fagligt er du:

 • En stærk formidler, der evner at sælge dine budskaber skriftligt såvel som mundtligt, og du kan indgå i en konstruktiv og samarbejdende dialog med interessenter.
 • Entreprenant og kan motivere tværfaglige teams og skabe fælles ambitioner, der kan være med til at løfte databeskyttelse og cyber- og informationssikkerhed i hele Forsvarsministeriets område.
 • Ledelsesmæssigt erfaren indenfor personaleledelse og -udvikling samt i kontinuerlig strategisk udvikling i dit fagområde.
 • Velfunderet og har gennem hele din karriere opbygget en stor erfaring fra lignende stillinger og et stærkt netværk indenfor databeskyttelse og cyber- og informationssikkerhed.
 • En empatisk og stærk leder, som passer godt på dine medarbejdere.

Vi forventer, at du har en fornuftig teknisk forståelse og basisviden indenfor området, så du ud fra et sikkerhedsperspektiv kan gennemskue tekniske problemstillinger og sparre med styrelsens øvrige medarbejdere. Desuden er du en stærk kommunikator, der kan formidle sikkerhedsagendaen ud i alle dele af Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation.

Netop cybersikkerheden kræver ekstra fokus i en tid med et øget trusselsbillede for cyberspionage og cyberkriminalitet rettet mod Danmark og ikke mindst Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder. Derfor øger Forsvarsministeriet sikkerhedsindsatsen, så vi kan imødegå de øgede trusler. Ligeså vigtigt er arbejdet med beskyttelse af persondata iht. reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Cyber and Information Security Division (CID) er en nyetableret enhed i Forsvarsministeriet og skal styrke cyber- og informationssikkerheden i hele Forsvarsministeriets område. CID rådgiver, udvikler og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de øvrige myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed og databeskyttelse. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Ambitionerne er store, og du vil blive en vigtig del af udviklingen. Du indgår i et stort fagligt fællesskab, med samme vision og målsætning. Som CISO i Forsvarsministeriets Personalestyrelse bliver du bannerfører for sikkerhedsagendaen, og du kommer til at stå i spidsen for en positiv forandring af cyberområdet. Din opgave vil blive at etablere og udvikle en ny funktion, som skal styrke cybersikkerheden og sikre beskyttelsen af personoplysninger i hele Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Som ministerområdets faglige styrelse på HR-området leverer Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-rådgivning til chefer, og er ansvarlig for HR-driften i Forsvaret, Hjemmeværnet og en række styrelser. Forsvarsministeriets Personalestyrelse har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. 

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på fmn.dk.