DPS

Data Protection Specialist der kan sikre dem, der sikrer Danmark

Kan du styrke databeskyttelsen og cybersikkerheden i Forsvarsministeriets ministerområde. Har du lyst til at spille en central rolle med stor indflydelse og berøringsflade?

Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab
Med ansættelsen i Forsvarsministeriets kontor Center of Excellence under den nyoprettede CID, Cyber and Information Security Division, får du som Data Protection Specialist rig mulighed for at gøre din indflydelse gældende, og for at sætte din viden og erfaring på området i spil.

Du arbejder hos Forsvarsministeriet på Holmens Kanal centralt i København, hvor du indgår i et team med tre andre databeskyttelsesspecialister. Du er samtidig del af et fagkontor hvor der arbejdes målrettet med at løfte informationssikkerheden i koncernen, med særlig vægt på leverandørstyring, risikostyring og awareness.  

Du får en hverdag i tæt samarbejde med andre kolleger, databeskyttelsesspecialister, sikkerhedsspecialister, it-eksperter og eksterne leverandører.

Dine primære arbejdsopgaver er at:

  • Understøtte og styrke koncernens varetagelse af GDPR-området, navnlig gennem områderne for leverandørstyring, risikostyring og awareness
  • Sikre en koncernfælles tilgang og varetagelse af området i koncernen, bl.a. ved at udvikle koncernfælles værktøjer, standarder og procedurer
  • Operationalisere og implementere koncernfælles governance på tværs af hele koncernen
  • Drive complianceprojekter på tværs af koncernen

Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse 1. august 2020.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte team-lead Lise Nordskov Nielsen på 6187 1442, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Ansøgningsfristen er den 8. juni 2020, og vi forventer at gennemføre ansættelsessamtaler i ugerne efter. Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Hvem søger vi efter?

Dine evner og kompetencer er vigtigere end din uddannelsesmæssige baggrund. Den kan være juridisk, samfundsvidenskabelig, teknisk eller noget andet. Det vigtigste er din erfaring og din motivation.

Du har et par års praktisk erfaring og har indgående kendskab til og erfaring med databeskyttelsesområdet. Du har solid erfaring i at navigere i feltet mellem jura, IT og forretning – og kan navigere i en kompleks organisation. Dit personlige engagement er højt og du evner selvstændigt at lede og drive projekter fremad.

Du ser muligheder og tilgår løsninger på struktureret og metodisk vis, og evner at arbejde ud fra en risikobaseret tilgang. Du har fremragende mundtlige og skriftlige kommunikationsevner og er god til at begå dig på tværs af organisationen. Du er en god kollega, der bidrager positivt til vores gode hverdag.

Det er en fordel, hvis du har erfaringer med at arbejde i en statslig eller anden offentlig myndighed.

Forsvarsministeriets CID er en nyetableret enhed, som skal sikre ministeriets områder mod cybertrusler. Ambitionerne er høje, for det handler om at beskytte dem, der beskytter Danmark.

For os i CID handler GDPR og cyber- og informationssikkerhed om meget mere end compliance. Det handler om at højne det reelle databeskyttelses- og sikkerhedsniveau, herunder at skabe både den nødvendige tekniske og organisatoriske forandring, der er nødvendig, for at understøtte dette.

Det er vores opgave at styrke GDPR og cyber- og informationssikkerheden i alle Forsvarsministeriets områder. Vi rådgiver, støtter og sætter de overordnede rammer for styrelsernes og de underliggende myndigheders arbejde med informations- og cybersikkerhed. Det er vores opgave at sikre, at truslerne mod Forsvarsministeriets ministerområde bliver håndteret optimalt.

Vi er en nyetableret enhed, men vi er en del af en god arbejdsplads. Vi sammensætter CID-holdet af generalister og specialister, af erfarne og nyuddannede som sammen kan opbygge et stærkt holdarbejde på tværs af individuelle kompetencer. Vi investerer gerne i uddannelse og udvikling af vores medarbejdere og sikrer, at den enkelte har muligheden for at udvikle sig både fagligt, personligt og individuelt.

Vi har en ambition om at CID skal være blandt de bedste inden for cyber- og informationssikkerhed. Vi kan kun tillade os at være så ambitiøse fordi, vi har nogle af de dygtigste medarbejdere på området. Og dem passer vi godt på!