Fortsæt til indhold
Technical Risk Manager

Forsvarsministeriets Cyber- and Information Security Center of Excellence i København

Souschef

Erfaren leder, der som souschef vil være med til at beskytte dem, som beskytter Danmark!

 

Danmark er helt i front i den digitale udvikling. Men den stigende digitalisering gør os sårbare overfor digitale trusler rettet mod Forsvarets virke og enkeltpersoner. Jobbet som souschef i Cyber and Information Security Division Center of Excellence (CIX) i Forsvarsministeriets Departement er derfor en af de mest spændende og interessante stillinger i hovedstadsområdet.

Cyber og informationssikkerhed og GDPR er vigtigt for Forsvarsministeriets koncern. Det beskytter vores medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere. CIX understøtter hele koncernen i at løse denne opgave, men vi kan ikke gøre det alene. Vi arbejder tæt sammen med alle medarbejdere og frivillige i hele koncernen for at understøtte en sikker opgaveløsning.

Cyberspionage og cyberkriminalitet er desværre den virkelig, vi befinder os i. Derfor er vi i konstant udvikling, og du vil som souschef være med til at sikre at rammer og den strategiske retning på området opfylder vores ambitiøse målsætninger.


Nedenfor kan du læse mere om, hvad vi kræver af dig…

FAKTA

Ansættelsesvilkår
Tiltrædelse er snarest muligt eller 1.maj 2021.

Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter krav og kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Ansøgningsprocessen
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Steffen Thestrup Rasmussen på telefon 4038 9615, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Toke Rasmussen på 3266 5991.

Ansøgningsfristen er den 11. marts 2021, og der vil blive afholdt samtaler løbende.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.


Hvem søger vi efter til Forsvarsministeriets Cyber- and Information Security Center of Excellence?

Du skal arbejde med større koncernfælles projekter

Dine første opgaver vil være at bistå kontorets medarbejdere med en række strategiske projekter som rammesætning af risikostyring, hændelseshåndtering og awareness. Projekterne skal bredes ud til hele koncernen i samarbejde med styrelsernes CISO’er.

Du vil derudover være en tæt sparringspartner med kontorchefen i Center of Excellence og være dennes stedfortræder.

Du bliver en vigtig del af en nyetableret, koncernfælles organisation, hvis overordnede formål er at styrke cyber- og informationssikkerheden, herunder håndteringen af persondata, på hele Forsvarsministeriets område. Du får en meget stor berøringsflade med interessenter i hele koncernen, særligt i Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed og Forsvarsministeriets koncernfælles it-leverandør, Koncern IT.

Her er nogle eksempler på de opgaver, som du skal varetage:

  • Bistå dine kolleger i CIX med strategisk og taktisk rammesætning på særlige områder inden for ISO 27001 og ISO 27002
  • Bistå dine kolleger med at tage stilling til komplicerede sager, der rammesætter Forsvarsministeriets standpunkt i forhold til strategiske investeringer og projekter
  • Løbende rådgive styrelsernes CID-partnerenheder med implementering af ISO 27001 eller i forhold til konkrete sager
  • Varetage selvstændige projekter af særligt kompliceret natur med inddragelse af CIX og CID-partnerenhederne. Et eksempel på dette kunne være principiel stillingstagen til CID's valg af ny teknologi eller faglige vurderinger til politiske sager

Du vil desuden indgå i CID's ledelsesteam, hvor bla. Forsvarsministeriet CISO og styrelsernes CISO'er deltager.

Du har en stærk faglig profil og en udadvendt personlighed

Du bliver inspireret af at arbejde for noget, som er vigtigt for Danmark. Vi har store forventninger til dine faglige kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed, og du har formentlig en teknisk baggrund eller har tilegnet dig tekniske kompetencer.

Vi forventer, at du har kendskab til ISO 27001/2/5, CIS 20 Critical Controls, NIST CSF og lignende rammeværk og forstår anvendelsen af dem. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med Enterprise Architecture og forstår dig på sammenhængen mellem sikkerhed og forretning. Som person er du udadvendt og finder det naturligt at inddrage dine interessenter i dit arbejde.

Forsvarsministeriets koncern er en af Danmarks største arbejdspladser med over 20.000 medarbejdere foruden frivillige og reservestyrken.

Forsvarsministeriets Departement er koncernens øverste myndighed. Vi er lidt over 400 medarbejdere og holder til på Holmens Kanal centralt i København.

Læs mere om Forsvarsministeriet her