Fortsæt til indhold
Reaktionsstyrkeuddannelse hæren 2

Totalforsvarsstyrken

Din karriere i Reserven begynder her!

Hvis du er ved at forlade en fast militær stilling eller allerede har forladt Forsvaret, men er klar til at genoptage din militære karriere, så har Totalforsvarsstyrken brug for dig.

I Totalforsvarsstyrken kan du videreføre din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

En rådighedskontrakt i Totalforsvarsstyrken er dit aktive tilvalg med mulighed for løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau så din karriere i reserven hænger sammen med dit civile job eller studie og privatliv.

Loejtnant

Hvad er Totalforsvarsstyrken

Totalforsvarsstyrken udgør Danmarks nationale forsvar og Natos regionale forsvar i form af værtsnations støtte.

Totalforsvarsstyrken skal opbygges over de næste 3 år og kommer til at bestå af 26 totalforsvarskompagnier fordelt over hele landet. Til føring af disse kompagnier opstilles 26 føringskadrer, som består af reservepersonel. De manuelle funktioner bemandes af hjemsendte værnepligtige, som indkaldes ved en eventuel mobilisering.

Når styrken er fuldt opbygget, forventes den at omfatte ca. 12.000 totalforsvarssoldater, med en samlet føringskadre på ca. 700 personer.

Totalforsvarsstyrkens opgaver

Totalforsvarsstyrken kan mobiliseres helt eller delvist i tilfælde af krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde.

Opgavetyperne bliver primært bevogtning- og sikringsopgaver af militære områder og etablissementer og sekundært bevogtning af midlertidige militære områder. Denne bevogtning kan også ske i rammen af såkaldt værtsnation støtte, for at sikre NATO-forstærkningsenheder på dansk territorium i kortere eller længere perioder.

I fredstid planlægger og øver føringskadrerne de opgaver, som skal løses under krise og krig.

Som en del af Totalforsvarsstyrkens føringskadrer vil du som officer, mellemleder eller konstabel modtage den nødvendige kompetenceudvikling og videreuddannelse, der gør dig i stand til at varetage føringen af totalforsvarssoldaterne ved mobilisering.

Læs mere

HVAD KAN TOTALFORSVARSSTYRKEN TILBYDE DIG?

Som leder i Forsvaret er du klædt på til at uddanne, lede og motivere en større gruppe soldater i at løse militære opgaver. Gennem en kombination af moderne ledelsesteori, statskundskab, pædagogik og strategisk planlægning, og med en vekselvirkning mellem teori og praksis, har du lært at omsætte din analytiske og metodiske viden til praksis, eksempelvis som befalingsansvarlig.

Gennem kurser, videreuddannelse og kontinuerligt tilbagevendende stabsøvelser samt større øvelser med Totalforsvarsstyrken har du mulighed for at fortsætte din personlige og faglige udvikling ved siden af dit primære arbejde eller studie.

Din tid i Forsvaret vil følge dig hele livet, hvilket dine kammeratskaber fra Forsvaret sikkert også vil. I Totalforsvarsstyrken har du mulighed for at fastholde dit tilhørsforhold til det militære forsvar og herigennem vedligholde og udbygge dit nuværende netværk i Forsvaret og i Hjemmeværnet - et netværk, som kan bringe dig endnu længere i både din civile og militære karriere.

Du kan være med til at gøre en forskel for forsvaret og beredskabet i Danmark og samtidig fortsætte din militære karriere - alt sammen ved siden af dit primære arbejde eller studie. 

Du vil løbende blive tilbudt kurser, videreuddannelse og deltagelse i stabsøvelser og større øvelser. Tilbuddene vil komme med et passende varsel således, at du har mulighed for at planlægge din deltagelse under hensyntagen til dit primære arbejde og familieliv.

Indkommanderingsdagene vil typisk være placeret i og omkring weekender.

En ansættelse i Totalforsvarsstyrken er begyndelsen på din karriere i Reserven. Føringskadrerne og støttestrukturen til Totalforsvarsstyrken udgør den største organisatoriske enhed i Reserven. I Totalforsvarsstyrken vil du kunne videreuddanne og udvikle dig således, at du på et senere tidspunkt kan søge en anden rådighedstilling på et højere funktionsniveau i Totalforsvarsstyrken eller et andet sted i Reserven.

VÆLG FUNKTION

Her får du inspiration til planlægning af din vej gennem en militær karriere i Totalforsvarsstyrken. Har du allerede forladt Forsvaret eller planlægger du på snart at gøre det? Så er Totalforsvarsstyrken stedet hvor du har mulighed for at videreudvikle dine militære kompetencer og færdigheder.

Vælg din aktuelle grad