Fortsæt til indhold

Ud af det civile - Ud af det militære - Ud over det sædvanlige

Reserven

Din karriere i Reserven begynder her!

Hvis du er ved at forlade en fast militær stilling eller allerede har forladt Forsvaret, men er klar til at genoptage din militære karriere, så har Totalforsvarsstyrken brug for dig.

I Totalforsvarsstyrken kan du videreføre din militære karriere ved siden af dit civile job eller studie samtidig med at du udvikler dine kompetencer, dit netværk og bevarer tilknytningen til Forsvaret.

En rådighedskontrakt i Totalforsvarsstyrken er dit aktive tilvalg med mulighed for løbende at skrue op og ned for dit aktivitetsniveau så din karriere i reserven hænger sammen med dit civile job eller studie og privatliv.

karriere hæren

Bliv en del af Totalforsvarsstyrken

KLIK HER

SØG NU!

Her kan du se alle ledige rådighedsstillinger i Reserven

Rådighedsstilling – Logistikofficer af reserven i logistiksektionen (S4) ved stab 1. Artilleriafdeling, Danske Artilleriregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Fast bopæl 04.10.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstilling - Sagsbehandler til Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet Frederikshavn, Danmark 03.10.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstilling - Seniorsergent JMTO reserven

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 30.09.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling – Stabsofficer (major) til Personel- og Administrationssektionen i Hærkommandoens Stab

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Karup, Danmark 10.10.2021 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstilling - Uddannelsesbefalingsmand til Jægerkorpsets reserve.

Reserve-Hæren

Region Nordjylland

Reserve-Hæren Aalborg, Danmark 29.09.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger - Førstehjælpsinstruktører til 3. Eskadre Reserveenhed

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet Frederikshavn, Danmark 22.09.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger - Førstehjælpsinstruktører til 3. Eskadre Reserveenhed

Reserve-Søværnet

Region Sjælland

Reserve-Søværnet Korsør, Danmark 22.09.2021 Militære stillinger Sergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Sjælland

Rådighedsstillinger - Kaptajner til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Haderslev, Danmark 28.09.2021 Militære stillinger Kaptajn/kaptajnløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark

Rådighedsstillinger – Kaptajnløjtnanter til 1. Eskadres reserve

Reserve-Søværnet

Region Nordjylland

Reserve-Søværnet Frederikshavn, Danmark 10.10.2021 Militære stillinger Premierløjtnant Vagt, sikkerhed og overvågning Region Nordjylland

Rådighedsstillinger – Konstabler til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 30.09.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Korporaler til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 30.09.2021 Militære stillinger Korporal, flyve-/marinespecialist, overkonstabel Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Logistikofficer af reserven ved logistiksektionen i Hærkommandoens Stab

Reserve-Hæren

Region Midtjylland

Reserve-Hæren Karup, Danmark 10.10.2021 Militære stillinger Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger – Oversergenter til JMTO Reserve

Reserve-Værnsfælles

Region Midtjylland

Reserve-Værnsfælles Karup, Danmark 30.09.2021 Militære stillinger Oversergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Midtjylland

Rådighedsstillinger - Seniorsergenter til reserven ved Slesvigske Fodregiment

Reserve-Hæren

Region Syddanmark

Reserve-Hæren Haderslev, Danmark 28.09.2021 Militære stillinger Seniorsergent Vagt, sikkerhed og overvågning Region Syddanmark
Reserven hæren 4

Ansættelsesvilkår

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål til ansættelsen på en reservekontrakt her. Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personerne som er oplyst i de enkelte stillingsopslag.

Ja, føringskadrerne og støttestrukturen til Totalforsvarsstyrken bemandes udelukkende af personel af reserven, som alle har gennemført en grunduddannelse i Forsvaret.

Du aflønnes som udgangspunkt for 7,4 timers arbejde pr. inkommanderingsdag, hvilket svarer til de normale antal timer på én arbejdsdag.

Under øvelser og sejlads modtager du typisk en højere aflønning fordi du modtager et øvelsestillæg for din deltagelse.

Du er først forpligtet til at lade dig indkommandere, når du har accepteret at deltage til en given aktivitetet, hvilket du aftaler med din nærmeste leder fra gang til gang.

Ja, det er tilladt. Sålænge indkommanderingerne er godkendte af din foresatte og sker i sammenhæng med din krise- eller krigsfunktion i Forsvaret.

Det er også tilladt at lade sig indkommandere ved andre enheder i Forsvaret selvom din stamenhed er Totalforsvarsstyrken. Her skal du dog huske på, at det fortsat er din stamenhed der skal taste arbejdstid mv., når du er udlånt til andre enheder.

Du skal minimum én gang årligt kunne bestå Forsvarets basiskrav, som består af en løbetest og styrketest.

læs mere her

Der er krav om en godkendt helbreds- og tandvurdering, foretaget af et af forsvarets infirmerier.

Forsvaret dækker udgifterne fra din bopæl til mødestedet for din indkommanderingsperiode efter gældende regler herfor og derudover er der mulighed for at få udbetalt time-dagpenge efter gældende regler.

 

Nej, du kan ikke blive udsendt til en international operation, når du er ansat på en rådighedskontrakt.

Hvis du ønsker at blive udsendt, eller at blive fastansat i Forsvaret for en kortere eller længere periode, så sker det på en anden kontrakttype.

Reserven hæren 2

Find din vej ind i Reserven

KLIK HER