Fortsæt til indhold
Civil karriere 3

Klejnsmedslærling til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Nørresundby


Klejnsmedslærling til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Nørresundby

Kunne du tænke dig en uddannelse, som udfordrer dig i dagligdagen? Vil du have et godt og stærkt fundament til dit fremtidige arbejdsliv? Vil du have viden og nye perspektiver på Forsvaret? Og vil du selv tage ansvar for din egen læring og udvikling?
Hvis det er nogle af de krav, du stiller til uddannelse og fremtid, skal du søge en lærlingestilling som klejnsmed ved hjulkøretøjs- & containerværkstedet på Aalborg Kaserner.
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land.
Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.

Hjulkøretøjs- & containerværkstedet i Aalborg er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest. Værkstedet er certificeret indenfor Kvalitetsledelse (ISO-9001) og har en LEAN orienteret tilgang til egne processer.

Hjulkøretøjs- & containerværkstedet består af 39 rutinerede medarbejdere, der varetager eftersyn, vedligeholdelse, reparation, montageopgaver og opgraderinger af forsvarets hjulkøretøjer.

Containerværkstedet udfører reparationer på komponenter som motorer, gearkasser, bremsedele, mv. Værkstedet har desuden et sadelmager-, motorcykel-, bremse-, generator- og pladeværksted tilknyttet.

Containerværkstedet udfører vedligeholdelse, reparation og opbygning af forsvarets containermateriel samt CSC certificering af containere.
Om stillingen
Lærlingestillingen er i vores containerværksted, der ud over dig selv består af 6 medarbejdere. Du vil derfor også selv kunne få stor indflydelse på din uddannelse. Du vil blandt andet blive oplært i svejsning, slibning, materialelære, opmåling og udarbejdelse af skitser. Du vil indgå i løsning af værkstedets opgaver med fremstilling af komponenter og efterfølgende montering, afprøvning samt deltage i afleveringskontrol af produkterne.

Da Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er kvalitetscertificeret, vil du også få uddannelse i dokumentlæsning samt opbygning og udfyldelse af tjeklister, herunder læring i overholdelse af arbejdsmiljølovens krav på værkstedet.

Uddannelse varer ca. 3 år og 6 måneder, hvor du kombinerer den praktiske del ved værkstedet med skoleperioder ved nærmeste tekniske skole. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve. Vi kan give dig en uddannelse, hvor du ikke kun bliver fagligt og personligt udfordret inden for værkstedets eget arbejdsområde, men du får også prøvet kræfter med installations- og smedeopgaver i andre af vores værksteder.

Du bliver en del af et team, hvor du både arbejder selvstændigt og sammen med dine kolleger. Arbejdsopgaverne er varierede, og der vil forekomme rejsearbejde i mindre omfang. Vi tilbyder et uformelt og stabilt arbejdsmiljø med ordnede forhold samt engagerede og motiverede kolleger.
Om dig
Vores forventninger til dig som elev er, at du har bestået folkeskolens 9./10. klasses afgangsprøve, og har bestået, eller forventer at bestå, grundforløbet indenfor smedefaget inden, at du starter. Du kan dermed sagtens søge, selvom dit grundforløb først afsluttes efter ansøgningsfristen.

Ansvarlighed og kvalitet er en grundlæggende værdi for Forsvaret, og vi forventer, at du vil arbejde på at tage ansvar for og være med til at præge de opgaver, du bliver stillet overfor. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse, at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre, og du kan arbejde selvstændigt med pålagte opgaver.

Er du over 25 år, eller bliver du det inden start på uddannelsen, skal du vedlægge en realkompetencevurdering (RKV) fra en erhvervsskole. Er du i tvivl om kravene, bedes du kontakte en erhvervsskole.

Det kræves, at du lægger energi i din uddannelse, at du som person er engageret og initiativrig samt kan lide at samarbejde med andre, men når situationen nødvendiggør det også evner at arbejde selvstændigt med de pålagte opgaver.

Der kan være rejseaktivitet forbundet med uddannelsen, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for
Håndværkere og teknikere og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-fællesoverenskomsten).

Er du over 18 år vil lønnen det første år være 13.065,67 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 19.657,00 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, og kunne opretholde denne igennem hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Forsvarets Vedligeholdelses Tjeneste, Michael Andersen, på telefon 25 23 91 35. Har du spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent, Mathias Fønskov, på mail FPS-BA-BSS28@mil.dk

Sådan søger du:
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021. Vi forventer at afholde samtaler løbende.
Tiltrædelse vil være d. 1. juli 2021 eller efter aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

30.05.2021

Indrykningsdato

14.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling indkaldes relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi indkalder normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye elever

Opret Jobagent