Hæren 06

Elektronikfagteknikerlærlinge til Hæren


Elektronikfagteknikerlærlinge til Hæren

Er du konstabel/overkonstabel, ansat i Hæren og kunne du tænke dig en alsidig og spændende uddannelse som elektronikfagtekniker. Så er det nu, du skal til tasterne. Hæren har brug for elektronikfagtekniker lærlinge fordelt i hele landet. Forventet skolestart januar 2021.
Om os
Hærens lærlingesektion skal ansætte elektronikteknikerlærlinge, idet Hæren har behov for flere faglige soldater. Du vil blive ansat som civil lærling under lærlingesektionen i læretiden og praktikken vil foregå hos et civilt firma i nærheden af dit tjenestested eller bopæl.
Med denne ordning, kan du når du er udlært søge tilbage på din gamle kontrakt.
Om stillingen
I uddannelsesperioden veksler du mellem erhvervsskole og praktikstedet, det civile firma hvor du er i lære. Her tilegner du dig de praktiske færdigheder og den faglige kompetence uddannelsen kræver.
I uddannelsesperioden er du at betragte som civil og det betyder at påklædning skal være civil. Du kan derfor ikke deltage i militære øvelser eller forrette militær gavntjeneste i perioden.
Du skal forvente at hele uddannelsen inkl. grundforløbet tager ca. 4 år. Efter endt uddannelse vil du kunne søge en faglig stilling i Hæren.
Om dig
Du er ansat som konstabel/overkonstabel i Hæren på K35 eller K62. Du har lyst til en faglig uddannelse og din chef vurdere dig egnet til en faglig uddannelse og til INTOPS jf. seneste FOKUS bedømmelse. Denne FOKUS bedømmelse skal være vedlagt ansøgningen.
Endvidere skal du:
- have de nødvendige helbredsgodkendelser,
- kunne sikkerhedsgodkendes til fortrolig (FTR) og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.
- kunne bestå den fysiske basistest,
- opfylde krav til tandstatus.
- vedlægge en underskrevet samtykkeerklæring, der giver tilladelse til at vi kontakter din aktuelle chef og tidligere chefer. Blanketten finder du på Hærens Lærlingesektions hjemmeside.
Ansættelsesvilkår
Der er 3 veje til at gennemføre uddannelsen.
- Du kan benytte din opsparede civiluddannelse (CU) i læretiden.
- Har du ikke nok CU, kan forsvaret bevillige dig tjenestefri uden løn (TUL) resten af uddannelsen
- Har du ikke CU, kan forsvaret bevillige dig TUL i hele perioden

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten. Lønnen udgør efter endt grundforløb det første år 13.077,83 kr. pr. måned for dig, som er over 18 år. Uden grundforløb er lønnen 11.350,83 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år, vil lønnen være 19.675,33 kr. pr kr. pr. måned.
Der kan forhandles et personligt tillæg mens du er i lære på TUL (tjenestefri uden løn).

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til uddannelsesperioden, er du velkommen til at kontakte lærlingekoordinator SSG Birgitte Bæk Larsen, 7283 6776 mobil 41860257.
Vil du vide mere om mulighederne efter uddannelsen, er du velkommen til at kontakte HR- partnerelementet ved Hærstaben SSG Hans Peder Sand, tlf.: 7281 9217.
Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR- konsulent Lars Holte Sandgaard, tlf.: 7281 9158

Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2020. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Samtalerne vil foregå på Aalborg Kaserner.

Tiltrædelse: Januar 2021 (ved skolestart) Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Læs mere på Hærens Lærlingesektions hjemmeside.

  
  
  
Generel information

Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Intet fast arbejdssted

Værn

Hæren

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

30.10.2020

Indrykningsdato

31.08.2020

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling indkaldes relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi indkalder normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye elever

Opret Jobagent