Civil karriere 3

Laborantpraktikant til Forsvarets Laboratorium


Laborantpraktikant til Forsvarets Laboratorium

Forsvarets Laboratorium udfører mange forskellige typer af kemiske analyser for hele For-svaret. Har du mod på at arbejde med diverse typer af analyseudstyr og stifte bekendtskab med et bredt udvalg af analyser, så er du måske vores nye praktikant.
Om os
Forsvarets Laboratorium er beliggende på den tidligere Flyvestation Værløse og er bl.a. an-svarlig for analyser af olier, smøremidler og brændstoffer, driftskontrol af galvaniske bade, test af polymerer, metalanalyser, samt test af eksplosivstoffer m.fl..

Vi løser mange forskellige opgaver, der er forankret i kontrol af kemiske processer og labo-ratorieanalyser. Det omfatter modtagekontrol og driftsanalyser, udarbejdelse af tekniske instruktioner samt rådgivning. Kunderne er Forsvarets værksteder, de operative enheder samt andre funktioner internt i organisationen.

Laboratoriet har 20 medarbejdere i alt og du kommer til at være en del af laboratorieteamet, der udgøres af 10 medarbejdere, hvoraf 7 er laboranter.
Om stillingen
Som praktikant ved laboratoriet skal du under uddannelsen varetage opgaver indenfor fag-områderne brændstof/smøremidler, galvanoteknik, kølevand, røgsvagt krudt og metal. Op-gaverne vil især være driftsanalyse og kvalitetskontrol.

Du vil under din praktik komme til at arbejde med:
- prøveforberedelse, analyse, datahåndtering og afrapportering i LIMS
- kemiske analyser – HPLC, IC, ICP, titreringer m.fl.
- fysiske-kemiske analyser – viskositet, flammepunkt, destillation, m.fl.
- sikker håndtering af kemikalier og kemikalieaffald
- udarbejdelse af forskrifter
Om dig
Vi ønsker en person som er systematisk, tålmodig, nysgerrig og har gode analytiske evner. Du er omstillingsparat og klar til at løse udfordringer såvel planlagte som dem, der opstår når prioriteringer må ændres.

Vi forestiller os at du
- Har færdiggjort skoledelen af laborantuddannelsen
- Kan lide at arbejde i et miljø med en uhøjtidelig omgangsform og fokus på et godt samar-bejde
- Kan kommunikere klart og tydeligt på dansk, samt læse og forstå engelsk
- Trives både i arbejdsteams og med selvstændige opgaver
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fæl-lesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Stats-lige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).
Lønnen er afhængig af din alder, er du over 18 år vil lønnen det første år være 16.865,33 kr. pr. måned. Er du derimod over 25 år vil lønnen være 20.105,42 kr. pr. måned.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerheds-godkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte chef for Forsvarets Laboratorium Henriette Martini Agersnap på 7281 5291 eller Morten Poulsen på 7281 5311.
Har du spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Lars Holte Sandgaard på 7281 9158.

Ansøgningsfristen er den 13. december 2019, og vi forventer at holde samtaler i uge 51.
Tiltrædelse 1. februar 2020.

Vi vil bede dig om at søge stillingen ved at klikke på linket og vedhæfte ansøgning, CV, ek-samensbevis (udskrift af eksamensblad) samt evt. anden dokumentation. det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets område er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det om-kringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  
Generel information

Tjenestested

Ballerup

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

13.12.2019

Indrykningsdato

28.11.2019

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling indkaldes relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi indkalder normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye elever

Opret Jobagent