Elektronikfagteknikker 3

Elektronikfagtekniker

scroll down

kan du vedligeholde DET MEST AVANCEREDE ELEKTRONISKE UDSTYR?

Navigations-, kommunikations- og dataudstyr har en særlig kaliber i Forsvaret. Faktisk er det forsvar rundt om i verden, der har opfundet specialiseret elektronisk udstyr. Som elektronikfagtekniker arbejder du med at betjene, reparere, justere og modificere højteknologisk, elektronisk udstyr. Du bliver en del af et professionelt vedligeholdelsesteam, hvor teamwork på tværs af faggrænser også indgår.

I praktikperioden får du en færdiguddannet svend som mentor, og der vil blive mulighed for mange oplevelser i ind- og udland, da du under den sejlende praktik følger enhedens sejleprogram. Du vil ikke kun blive udfordret i spændende fagspecifikke kurser, men også på det personlige plan, da klatre- og højderedningskursus også er en del af uddannelsen.

Uddannelsen er ikke omfattet af de nye regler om uddannelsesloft.
HER ER DIN VIRKELIGHED
Hvornår er ansøgningsfristen for uddannelsen?
30. juni 2019

Hvornår starter jeg?
Uddannelsesstart løbende i forhold til en evt. militær baggrund

adgangskrav
 • Mindst 18 år ved uddannelsens start
 • Gennemføre grundforløb 2 – Elektronik- og svagstrømsuddannelse med elektronikfagtekniker som linje, med gode karakterer i alle fag.
  Grundforløbet skal være gennemført indenfor de sidste 5 år.

Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om uddannelsen så kontakt os på fko-sv-n7703@mil.dk
UDDANNELSESFORLØB
 • Søværnets basisuddannelse, der varer 4 mdr.

  Læs mere om søværnets basisuddannelse
 • Praktikforløb på værksted i Frederikshavn eller Korsør.

  Praktikken veksler med de tre første skoleforløb (H1, H2 og H3) på en tekniskskole.
 • Funktionsuddannelse
  Undervisning i Søværnets systemer.
 • Fortsættelse af den praktiske del, dels på værkstederne og dels til søs på Søværnets skibe, praktikken veksles med skoleforløb og du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.

  Når du er uddannet, vil de fremtidige tjenestesteder blive på Søværnets skibe i Frederikshavn eller Korsør.
 • Du kan blive udsendt under den sidste del af praktikken.

  Søværnets togter varierer fra ca. 14 dage til 3 måneder afhængig af skibstype og opgaver. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland, samt andre oversøiske internationale operationer.

andre elevpladser