Fortsæt til indhold
Automatiktekniker

Automatiktekniker - Elevplads

scroll down

SKAL SØVÆRNETS SKIBE VÆRE DIN ARBEJDSPLADS SOM AUTOMATIKTEKNIKER?

Søværnets skibe er pakket med teknisk udstyr, og som automatiktekniker vil det blive dit arbejde at betjene og reparere stærkstrømsteknisk udstyr, våbensystemer og overvågnings- og fremdrivningsanlæg. Du kommer til at indgå i et professionelt vedligeholdelsesteam, hvor du og dine kolleger også arbejder på tværs af faggrænser.

I praktikperioden som automatiktekniker får du en færdiguddannet svend som mentor, og der vil blive mulighed for mange oplevelser i ind- og udland, da du under den sejlende praktik følger enhedens sejlprogram.

Du vil blive udfordret i spændende fagspecifikke kurser som eksempelvis bearbejdning og måleteknik, og du vil opleve et særligt sammenhold med dine kolleger.

Her er din virkelighed

Hvor lang tid tager uddannelsen til automatiktekniker?
Ca. 4 år inklusiv praktik

Hvad er ansøgningsfristen?
30. juni 2021

Hvornår starter jeg?
Der er løbende ansættelse.

Hvornår er der afprøvning?
Der er løbende afprøvning.


Adgangskrav

Før du kan blive optaget på Forsvarets Automatiktekniker-uddannelse, skal du have færdiggjort en Teknisk Skoles grundforløb 40 uger på Strøm, Styring og IT, Automatik- og proceslinjen med gode karakterer i alle fag. Grundforløbet skal være gennemført indenfor de sidste 5 år.


For at komme ind skal du

 • Være mindst 18 år ved uddannelsens start
 • Bestå optagelsesprøven
 • Opfylde uddannelsens særlige helbredskrav
 • Gennemføre grundforløb 2 – Automatik- og procesuddannelsen med automatiktekniker som linje, med gode karakterer i alle fag.
  Grundforløbet skal være gennemført indenfor de sidste 5 år.
 
Opfylde Forsvarets basale helbredskrav


Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om uddannelsen så kontakt os på fko-sv-n7703@mil.dk
 

UDDANNELSESFORLØB

 • Søværnets basisuddannelse, der varer 4 mdr.

  Læs mere om søværnets basisuddannelse
 • Praktikforløb på værksted i Frederikshavn eller Korsør.

  Praktikken veksler med de to første skoleforløb (H1 og H2) på en teknisk skole.
 • Funktionsuddannelse
  Undervisning i Søværnets systemer.
 • Praktik, dels på værkstederne og dels til søs på Søværnets skibe.

  Der veksles med skoleforløb og du afslutter automatiktekniker-uddannelsen med en svendeprøve.

  Når du er uddannet, vil de fremtidige tjenestesteder blive på Søværnets skibe i Frederikshavn eller Korsør.

 • Du kan blive udsendt under den sidste del af praktikken.

  Søværnets togter varierer fra ca. 14 dage til 3 måneder afhængig af skibstype og opgaver. Søværnet løser opgaver ved Færøerne og Grønland, samt andre oversøiske internationale operationer.

  Læs mere om udsendelse med Forsvaret 

andre elevpladser